Product and Services

Other Services
Alatulis
Mesin – mesin pejabat
Mesin – mesin kediaman
Alat perhubungan
Alat bantuan mengajar
Peralatan / kelengkapan perubatan
Perkakas perubatan pakai buang
Peralatan pertanian dan ternakan
Peralatan kawalan keselamatan
Personal computer & related peripheral & Services
Small to large multi-user system & services
Software product & services
Other computer related services
Networking product and services
Mesin-mesin pejabat
Alat kelangkapan hospital / makmal
Mesin dan peralatan workshop
Peralatan pakaian sukan
Alat-alat Security System
Camera System
- Access Management System (Card Access )
- Alarm System ( Building System )
- Fire Panel System
- Photo ID
Specialize in Hard Cover Buckram Binding
Varnishing
Laminating